De Friese folkgroep Kapriol’! presenteert zondag 30 augustus vanaf 15.00 uur een nieuwe cd in het MFC Het Mozaïek, Droppingstraat 14, 8923 BW Leeuwarden.

De cd wordt aangeboden aan Beart Oosterhaven van de Fryske Akademy, de meest enthousiaste musicograaf die de groep ooit heeft ontmoet. 

Op deze nieuwe cd brengt Kapriol'! Friese liederen en dansmelodieën uit vroeger eeuwen opnieuw tot klinken in verrassende bewerkingen. Daarbij zijn niet alleen invloeden te horen uit middeleeuwse, renaissance en Keltische muziek, maar ook uit eigentijdse muziek als folk, pop en jazz. Opvallend zijn verder de niet-alledaagse muziekinstrumenten en krachtige, meerstemmige a capella zang.

De titel van de cd is Niewelnacht Lieten met als subtitel 'In kleurich byld fan benei fergetten lieten'. Het woord 'niewelnacht' (nevelnacht) is afkomstig uit een 12e eeuwse asega-tekst,  die in de Oudfriese taal op de cd te horen is. De liedteksten uit de eeuwen daarna zijn omgezet in het hedendaags Fries. De nummers op de cd zijn in 5 thema's verdeeld: kinderen, liefde, vrede, feest, water en zeilen.

PRIMEUR!
Op de cd staat één van de elf Friese villanellen uit 1602 van Jacques Vredeman de Vries. Die villanellen zijn de oudste Friestalige liederen waarvan de muziek nog bewaard is gebleven!

De overige liederen op deze cd zijn afkomstig uit andere, meer bekende 17e eeuwse Friese bronnen, zoals de liedboeken van J. J. Starter en Gysbert Japicx en één lied uit een 18e eeuwse Friese almanak.
De instrumentale dansmelodieën op deze cd komen uit de 19e eeuwse Friese speelmanshandschriften van Wieger Michiels Visser en Andries Kiers. De 19e eeuwse Friese liederen op deze cd zijn afkomstig uit liedboeken van de gebroeders Halbertsma en Waling Dykstra.
Een Fries kinderliedje en een traditioneel werklied uit Schiermonnikoog dateren uit het begin van de 20e eeuw.

Kapriol'! heeft regelmatig optredens bij concerten en festivals in het buitenland. Zo  speelde de groep meermalen in bijvoorbeeld de V.S, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Polen. De komende zomer volgen optredens op twee festivals in Frankrijk.

Zondag 30 augustus 2015, cd-presentatie Kapriol'!, vanaf 15.00 uur in het MFC Het Mozaïek, Droppingstraat 14, 8923 BW Leeuwarden
Voor meer informatie over Kapriol'! zie: www.kapriol.org.