Image

Beeld van doedelzakspeler
siert festivalweide

Wie straks in Dranouter komt kan het niet ontgaan. Het dorp heeft er een beeld bij en wel op het festivalterrein. Het beeld - een doedelzakspeler op een grote sokkel - is zaterdag 8 mei j.l. onthuld toen Dranouter het 30 jarig bestaan van het festival vierde. Het Folkfestival schonk dit feest aan alle bewoners van Dranouter uit respect en dankbaarheid voor de jarenlange samenwerking.

De mensen van het festival zorgden voor een groots programma: een dorpsfeest met muziek, een heerlijk buffet voor alle 700 inwoners van het dorp. Een van de hoogtepunten was de onthulling van het beeld op de weide waar het festival georganiseerd wordt. En dat alles natuurlijk mét toespraken.

Zo zei de festivalvoorzitter Marnique Deswarte: "We voelen ons hier thuis tussen de koeien, het gras en een beetje modder. Veel mensen vragen me soms hoe een dorp van 700 inwoners een festival met 85.000 bezoekers kan organiseren." Hij hield eraan alle inwoners van Dranouter te danken alsook de eigenaars van de gronden. "Een groot festival heeft ook nadelen. We proberen deze te verhelpen en te voorkomen. We vragen echter ook begrip. Daarom stelden we ook 3 inwoners aan als ombudsman die ons tijdig op de hoogte moeten brengen van eventuele problemen", aldus Deswarte.

Eén van die ombudsmannen, meester Roger Hardeman, nam ook het woord: "De mensen van Dranouter hebben de overlast al die jaren welwillend aanvaard. Dranouter is dankzij het festival bekend geworden tot over de grenzen."

Vanzelfsprekend was ook burgemeester Heens. Ook hij had slechts lovende woorden: "Het folkgebeuren is voor de gemeente Heuvelland zeer belangrijk op cultureel en toeristisch vlak. De bezoekers van het festival komen op andere tijdstippen van het jaar terug naar de streek. Ook op op het vlak van tewerkstelling is het folkgebeuren belangrijk want er worden 18 mensen tewerkgesteld in het Folkcentrum. Namens het gemeentebestuur wil ik allen oprecht danken en proficiat wensen met de 30e verjaardag."