Recensies van cd's zijn te vinden onder: cd-recensies ; citaten uit cd-recensies in andere media onder
cd-recensies in andere media CD-NIEUWS
(zie voor eerder cd nieuws 20032002)