Muziek in dialect versterkt identiteit

Joop van den Bremen uit Vlissingen heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van de streektaalmuziek. Hij runt sinds 1996 een site over dit onderwerp waarop hij al ruim 2000 artiesten en groep geregistreerd heeft. Voor de Provinciale Zeeuwse Courant reden om het werk van Van den Bremen eens uitvoerig te belichten in een artikel van de hand van Rinus Antonisse. Hier een aantal citaten:

... Het aantal dialectsprekers neemt, ook in Zeeland, in rap tempo af. Maar de streektaalmuziek in Nederland bloeit als nooit tevoren, zegt Joop van den Bremen uit Vlissingen…

…Het idee dat alleen ouderen die graag nostalgische gevoelens koesteren zich met zang en muziek in dialect bezig houden, klopt niet. Joop van den Bremen zegt dat zowel oude als jonge muzikanten alle stijlen gebruiken die ook in de 'normale muziekwereld' voorkomen. Van Zeeuwse rock tot Groninger country, van zeventiende eeuws Fries tot Limburgse rap. Het aantal muzikanten dat zijn eigen taal gebruikt als tekst voor lekkere muziek groeit nog steeds, constateert hij….

…Van den Bremen noemt zich 'oprecht amateur'. Zijn website neemt echter steeds professioneler vormen aan. Begin maart is de 2000-ste streektaalgroep geregistreerd: het gemengd koor Ons Genoegen uit het Friese Oldeholtpade, dat zingt in het Stellingwerfs. De teller staat niet stil; inmiddels gaat het richting 2050. (…) Waar komt die belangstelling voor de streektaalmuziek vandaan? Van den Bremen ziet drie elementen die een rol spelen: de computer met internet, zijn interesse voor volksmuziek en folk , het door zijn ouders gevoede gevoel voor streektaal. "Als je mensen hoort over dialect is het nogal eens van: dat hoort niet. Ik heb altijd een positieve instelling ten aanzien van het dialect." Toen internet van de grond kwam, wilde Van den Bremen daar 'iets' mee doen en dan iets wat nog niet als bron van informatie beschikbaar was. "Ik dacht: ik ga Nederlandse streektaalartiesten op internet zetten. Er lag aan gegevens een basis van ongeveer honderd groepen en artiesten en daar ben ik mee begonnen. Ik heb er informatie in de vorm van biografieën achter gezet en daarna ook discografieën. Ook krantenartikelen over artiesten zijn er bij gekomen", vertelt Van den Bremen. "Teksten van liedjes zet ik er alleen op als artiesten erom vragen. Vanwege copyrights zet ik er bewust geen muziek op. Ik doe het belangeloos en sta wel voor mijn onafhankelijkheid. Ik kies zelf wat ik erop zet en de spelregels staan op de site."…

….Joop van den Bremen heeft de indruk dat het aantal beoefenaars de laatste tijd groeit. Dat komt mede door het succes van (bekende) groepen als Normaal, de Kast en Rowwen Hèze en individuele artiesten als Ede Staal, Ad de Laat en Harry Bordon. Het feit dat het gemakkelijk is om een cd te maken speelt een rol en volgens Van den Bremen ook het effect van regionale en lokale radio- en tv-zenders…

… van invloed is het gegeven dat mensen binnen een groeiende invloed van de Europese Unie graag iets van zichzelf willen bewaren. "Dat is het dialect. Dan pak je een stukje muziek wat je leuk vindt en daar ga je mee aan de slag. Je krijgt een versterking van de eigen identiteit."…