Donderdag weer 'Violentreffen' in Leuven

In Leuven groeit een mooie traditie. Het 'violentreffen' heeft daar iedere eerste donderdag van de maand plaats. Op deze jamsessies zijn niet enkel violisten, maar ook andere muzikanten en natuurlijk toehoorders welkom. Het voortouw wordt genomen door Jos Debraekeleer, ondermeer docent viool op de stages in Gooik. Nu donderdag 3 februari is het Violentreffen weer in "het Wereldcafé" in de Bondgenotenlaan 131 te Leuven, vanaf 20 uur. De volgende keer kan de locatie misschien weer een andere zijn, aldus Eli De Coninck.