Technische problemen nekken nieuw forum

Het nieuwe forum dat we vorige week opstartten is gestrand na uiteenlopende technische problemen. We beraden ons nog op de nieuwe situatie. Is er eigenlijk behoefte aan zo'n open forum? Of kunnnen we volstaan met onze rubriek reacties. Iedereen is immers vrij te reageren via ons e-mailadres r
Het voordeel van een open forum is dat je direkt kunt reageren op gemaakte opmerkingen. Maar nu leverde het aanmelden al zodanige problemen op dat kandidaten moedeloos vroegtijdig afhaakten. Bovendien zaten er privacyproblemen aan dit forum, omdat ieders e-mailadres door iedereen te lezen was.
Alle goed suggesties zijn welkom. Mail naar