Sinds een paar maanden houdt Cor Vanistendael een blog bij met resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek naar sociale danscultuur en danstradities in Vlaanderen. Soms komt hij opmerkelijke feiten tegen, zoals de belasting die er ooit bestond op muziekinstrumenten of een schertslied (uit 1845!) over de Polkamanie in Gent.

Behalve bibliotheken en stadsarchieven bezoekt Vanistendael ook oude danszalen, die op dit moment vaak op de nominatie staan om gesloopt te worden. Het is zijn bedoeling om wekelijks te rapporteren over zijn zoektocht naar de geschiedenis en cultuur van het dansen. Zalen, instrumenten, wetgeving, al wat met bals te maken heeft wordt besproken en met beelden verluchtigd.

Wie dus wil weten wat een jazzke is of hoe dat schertslied ging en wat Cor Vanistendael nog meer te vertellen heeft rond de geschiedenis van het dansen kan terecht op: dansanterfgoed.blogspot.com.