Friese groep Reboelje houdt er na zestien jaar mee op

Helaas. Reboelje is niet meer. Assie Aukes, onze onvermoeibare steun en toeverlaat uit de noordelijke provincies maakte ons met pijn in het hart attent op het volgende bericht in de Leeuwarder Courant van gisteren (woensdag 05/11):

De Friestalige groep Reboelje gooit er het bijltje bij neer. De groep geeft komend voorjaar nog een afscheidsconcert. Reboelje was zestien jaar actief. In die tijd maakte men een fikse stapel cd's en legde men veel eer in met opvallende muziektheaterproducties als 'De brulloft', 'Blau paradys' en, afgelopen september, 'Gysbert, Gysbert'.

De groepsleden waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Op hun internetsite laten ze weten dat na zestien jaar de formule is uitgewerkt. ,,Je kunt op een punt komen waar je elkaar moet laten gaan, dat punt hebben we bereikt en vandaar dit besluit.'' De bandleden zullen ieder op hun eigen manier doorgaan met muziek.

Klaas Sietse Spoelstra, die voor Reboelje grote projecten als 'Gysbert, Gysbert' begeleidt, zegt: ,,Hâld it der mar op dat nei sechtjin jier de paden útinoar groeid binne.'' Hij benadrukt dat de muzikanten in goede harmonie uiteengaan. ,,Oars jouwe se ek gjin ôfskiedskonsert. Dat is in moaie manier om der mei respekt foar inoar mei op te hâlden. It is allegearre net neat, mar lykas Tsjerk (bassist-fluitist Tjerk Bootsma, red.) sei: de doar is efkes ticht, mar net op slot.''

Afgelopen zomer werden de eerste naden in het doorgaans zo hechte Reboelje-kamp zichtbaar, toen zanger-toetsenman Marius de Boer besloot een 'time-out' te nemen. Hij deed niet mee aan 'Gysbert, Gysbert', dat overigens omstreden was: tekstschrijver Wilco Berga distantieerde zich van de voorstelling omdat regisseur Corina van Eijk teveel in zijn tekst veranderde. Een van de redenen voor De Boers tijdelijk bedoelde afhaken was dat hij zich niet kon vinden in de houding van de overige groepsleden in deze kwestie.

Spoelstra ontkent dat 'Gysbert, Gysbert', dat ook geplaagd werd door afgelastingen wegens slecht weer en ziekte, een splijtzwam is geweest. ,,Der spylje sa'n protte faktoaren in rol.''Reboelje opereerde zestien jaar in goeddeels dezelfde bezetting: De Boer, Bootsma, gitaristen Durk Hoogendorp en Tiede Lanting en drummer Rommert Reitsma. Violist Remi Adriaanz maakte een tijdje deel uit van de band.

De groep onderscheidde zich al snel met een ambitieus, experimenteel soort folkrock in het Fries, waarin tekstschrijver De Boer grote onderwerpen niet schuwde. Het tweede album 'Magysk teater, allinnich foar gekken' ('91) was gebaseerd op het boek 'Der Steppenwolf' van Hermann Hesse. De groep was al snel redelijk succesvol en trad zelfs op in Frankrijk, Engeland en Polen. In '96 waagde men zich aan het muziektheaterstuk 'De brulloft'. In deze periode was de Leeuwarder muzikant en producer Phil Mills sterk bepalend voor het groepsgeluid. Na een zakelijk conflict liep deze samenwerking op de klippen. De platen van Reboelje zijn altijd uitgebracht op het eigen Marista-label, dat door De Boer is uitgebouwd tot een belangrijk verspreider van Friese muziek.
Bron: Leeuwarder Courant