Op 26 augustus wordt de bundel De Fiere Nachtegaal, Het Nederlandse lied in de Middeleeuwen, gepresenteerd in het Meertens Instituut. Gerrit Komrij neemt dan het eerste exemplaar in ontvangst.

In deze omvangrijke bundel, uitgegeven door de Amsterdam University Press, schrijven achttien medioneerlandici en musicologen over zingende bagijnen, moderne devoten, liederen in het Gruuthuse handschrift, alba amicorum van adellijke juffers, amoureuze en kluchtzangen van rederijkers, landarbeiders die zich eeuwenoude balladen herinneren, en nog veel meer.

De auteurs zijn Herman Pleij, Anikó Daróczi, Björn Schmelzer, Helmut Tervooren, Frank Willaert, Ike de Loos, Herman Brinkman, Ulrike Hascher-Burger, Hermina Joldersma, Dirk Coigneau, Johan Oosterman, Martine de Bruin, Dieuwke van der Poel, Clara Strijbosch, Wim Gerritsen, Louis Peter Grijp, Ineke van Beersum en Paul Wackers. De redactie berustte bij Louis Peter Grijp (onderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam en bijzonder hoogleraar in de Nederlandse liedcultuur aan de Universiteit Utrecht) en Frank Willaert (hoogleraar in de Middelnederlandse letterkunde aan de Universtiteit van Antwerpen).

Op de site van Amsterdam University Press (www.aup.nl) is de volgende info over het boek te lezen:

De fiere nachtegaal brengt boodschappen van geliefden over in liederen gezongen door vrolijke gezelschappen thuis en in de kroeg, of door boeren en knechten onder het wieden, maaien en binnenhalen van de oogst. Op dezelfde melodieën bezingen religieuzen hun verlangen naar God of hun afkeer van de wereld.
De fiere nachtegaal bestrijkt de vele facetten van het middeleeuwse lied in de Nederlanden tot aan het jaar 1600. Achttien auteurs buigen zich over de liederen van onder meer hoofse minnezangers, mystici en Moderne Devoten, over de performance en de mondelinge overlevering van oude liederen, over intertekstualiteit en contrafactuur. Nieuw is het etnologisch perspectief dat een aantal auteurs hanteert.

De Fiere Nachtegaal zal vanaf 29 augustus verkrijgbaar zijn in de boekhandel.