Na negen succesvolle seizoenen valt het doek voor de waddenconcerten in café 't Zielhoes op Noordpolderzijl. De aanleiding van dit abrupte einde is het overlijden van Joke van Warners een paar maanden geleden. Samen met organisatoren Jan en Fien Bos was zij als uitbaatster van café 't Zielhoes de initiator van de succesvolle concertseries. 

Na haar overlijden blijft het Zielhoes enkele maanden gesloten. Over de voortgang van de concerten kan vanaf dat moment ook alleen maar worden gegist. Niet alleen door de bezoekers, maar ook door  overblijvende organisatoren Jan en Fien Bos. Het programma voor het tiende, jubileum, seizoen ligt klaar. De afspraken met de artiesten, o.a. Magna Carta, Jonathan Edwards, Harrie Niehof, Boo Boo Davis, De Stroatklinkers en Hans Theessink, zijn gemaakt.

Of dit allemaal door kan gaan is afhankelijk van diverse factoren, er zijn flink wat obstakels gerezen bij de afhandeling van de erfenis. Dit heeft Jan en Fien met pijn in het hart doen besluiten om de samenwerking met café 't Zielhoes te stoppen. Na 9 seizoenen en 112 concerten, waar bijna 7500 bezoekers naar kwamen luisteren, behoren de waddenconcerten in deze vorm, op deze unieke locatie tot het verleden. Het Nederlandse clubcircuit verliest hiermee een aansprekend podium.

Jan en Fien Bos danken een ieder, vooral de muzikanten en de bezoekers, ontzettend hartelijk voor hun bijdragen. Zonder hen zou het nooit mogelijk zijn geweest deze vorm van concerten te organiseren. Ze gaan zich bezinnen over de ontstane situatie, waarbij ze mogelijk gaan zoeken naar een nieuwe locatie.