Interculturaliseren, een modewoord? Voor Intercultureel Centrum De Centrale in Gent (B) is het een alledaags werkwoord. De Centrale ging het voorbije werkjaar samen met het Departement Onderwijs van de Stad Gent aan de slag om het Gentse muziekonderwijs te "interculturaliseren". Dit betekent: niet-westerse instrumenten aanbieden en nieuwe leerlingen aanspreken die met het huidige muziekonderwijs onvoldoende bereikt worden.

De Centrale werkte een samenwerkingsverband uit met de twee Gentse stedelijke (muziek-) academies, de Academie voor Podiumkunsten (Tweebruggenstraat - Gent - www.apkgent.be en de Academie voor Muziek, Woord en Dans Emiel Hullebroeck (Braemkasteel - Gentbrugge - www.academiegentbrugge.be).

Nieuwsgierig?
Vanaf 29 september 2008 kan je in deze scholen (afdelingen Schoolstraat en Ottogracht) en in De Centrale zelf terecht voor cursussen saz (Turkse langhalsluit), oed (Arabische luit), Arabische viool, darboeka (vaastrommel), bendir (raamtrommel), viool (folk, jazz, world) en diatonische accordeon.

Naast het samenwerkingsverband met de twee academies van het stedelijke net wordt voor de uitbouw van een lessenreeks Europese folk samengewerkt met de Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs, Poel 17, 9000 Gent. Voor meer info en inschrijvingen kan je daar terecht (www.muziek-academie.be).

Er wordt gewerkt rond drie thema's: Turks, Oosters en Europees.
De lessen Turkse volksmuziek worden gegeven in de Schoolstraat 27, in Sint-Amandsberg (afdeling van de Academie voor Podiumkunsten - Tweebruggenstraat).
De lessen Oosters-klassieke muziek worden gegeven in de Ottogracht 4 (afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans Emiel Hullebroeck - Braemkasteelstraat).
Alle andere cursussen (stukje Turks, stukje Oosters en stukje Europees) gaan door in De Centrale.

De eerste cursusreeks loopt van 29 september 2008 t/m 30 januari 2009 (15 lessen). De tweede cursusreeks loopt van 2 februari 2009 t/m 5 juni 2009 (15 lessen).

Inschrijvingsgeld
€ 70,00/semester
€ 35,00/semester voor werklozen en jongeren -26
Kinderen (-12) betalen € 60,00 per schooljaar (darboeka)
Kleuters (-6) betalen € 30,00 per semester (darboeka)

Een aantal cursussen zijn al vol; check even op de website: www.decentrale.be/cursussen_5.aspx.