Precies aan het begin van de lente zijn bij de Historische Uitgeverij Hadewijchs mystieke minneliederen verschenen: een kloek gebonden boek met 4 cd's, waarop alle liederen van Hadewijch gezongen en gesproken te beluisteren zijn. Het bijzondere is dat deze gedichten nu als liederen worden gepresenteerd, Louis Grijp vond een aantal melodieën terug.

Hadewijch is de eerste vrouw in Europa geweest, die het heeft gewaagd de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Hadewijch is een gepassioneerde dichteres, haar poëzie is gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens. In haar poëtische minneliederen bezingt ze liefde en wanhoop, ellendige verlatenheid en het verlangen naar vereniging. De uitgave van de Liederen is vervaardigd naar het oudste bekende handschrift. Frank Willaert & Veerle Fraeters hebben de oorspronkelijke tekst exact weergegeven en vertaald. De uitgave is voorzien van een inleiding en commentaar, waarmee ze de wereld en de passies van Hadewijch direct toegankelijk maken voor hedendaagse lezers en luisteraars. Louis Grijp heeft een aantal melodieën gereconstrueerd, waarop Hadewijch haar mystieke minneliederen heeft gedicht. De hervonden melodieën zijn in het boek weergegeven. Grijp slaagde er in maar liefst 19 melodieën te vinden bij de 45 mystieke gedichten die Hadewijch rond 1250 dichtte. Daarmee zijn het de oudste Nederlandstalige liederen waarvan we de muziek kennen. Grijp vond de melodieën vooral bij liefdesliederen van de Franse trouvères. Alle liederen zijn ook te horen in de nieuwe uitgave op 4 luister-cd's, waarvoor Grijp de artistieke leiding op zich nam. Ze worden gezongen door de Vlaamse zangeressen Els Janssens, Agnes de Graaff en Els Van Laethem. De teksten waarvan geen muziek is gevonden zijn ingesproken.

De Liederen van Hadewijch [456 blz. + 4 cd's voor 49,95 euro] is vanaf deze week verkrijgbaar via de boekhandel of via www.historischeuitgeverij.nl.