Vandaag hebben 23 `Stadjers' uit handen van burgemeester Wallage een koninklijke onderscheiding gekregen. Een van de gedecoreerde Groningers is Henk Scholte, bekend van de folkgroep Törf en zijn programma 'Twij deuntjes veur ain cent' op RTV Noord. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

henk scholte
Henk Scholte

We citeren het persbericht van de gemeente Groningen:
De heer Henk Scholte is een bekend figuur in de Groninger cultuurwereld en heeft met zijn inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan het cultureel erfgoed van Groningen. Zijn werk wordt lokaal en regionaal zeer gewaardeerd. Gesteld kan worden dat zijn inzet voor het behoud van het talige cultuurgoed van bijzondere waarde voor de Groninger samenleving zijn. Hij is sinds 1975 zanger van de veelgeprezen Groningse folkgroep Törf en onder zijn bezielende aanvoering voert Törf het publiek mee op een reis vol verrassende wendingen met als uitgangspunt de Groninger traditie waarvoor Törf zich hardmaakt. In 1997 ontving Törf voor haar culturele werk de K. ter Laan prijs van Stichting 't Grunneger Bouk. Daarnaast is hij sinds 2000 presentator van het radioprogramma 'Twij deuntjes veur ain cent' van RTV Noord. Zijn korte beschouwingen tussen de afzonderlijke nummers in zijn radioprogramma, maar ook de streekverhalen die hij vertelt tijdens optredens met de band maken indruk op het publiek. Decorandus is behalve op de voorgrond, zeker net zo vaak op de achtergrond aanwezig als stimulator, promotor en organisator van onder meer de jaarlijkse Dag van de Groninger Geschiedenis in samenwerking met Het Huis van de Groninger cultuur, de Groninger Archieven en de Vereniging Stad en Lande. Hij schrijft Groningse gedichten en gebruikte ook het pseudoniem Ebbert Venema Gzn. voor zijn uitgaven.