Op de website brengen we nieuws en recensies, maar Facebook biedt de gelegenheid voor reacties, korte opmerkingen of een mooie aanrader. Daarom hebben we ook daar een pagina aangemaakt. De Facebook-pagina is er vooral om de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld een mooi optreden, een bijzonder filmpje op Youtube, een aanrader op cd-gebied of een reactie op wat er zoal gebeurt in folkland. Heb je of wil je geen acoount bij Facebook? Geen nood, we blijven nieuws en recensies hier op de website plaatsen.  Heb je wel een account en een fijne aanrader, dan kun je die plaatsen op deze pagina.