Nederland dreigt een uniek podium voor wereldmuziek, folk en andere bijzondere muziek te verliezen. De Adviescommissie Cultuurnota heeft een negatief advies uitgebracht over het Ondernemingsplan 2017-2020 van RASA in Utrecht. Daarmee wordt de bijl gezet in het voortbestaan van RASA, maar het podium legt zich daar niet bij neer. Er kan vanaf nu een petitie getekend worden.

Onbegrijpelijk advies
RASA vindt het onbegrijpelijk dat de Adviescommissie Cultuurnota negatief heeft geadviseerd over haar Ondernemingsplan 2017-2020 en daarmee de bijl zet in het voortbestaan van deze organisatie. RASA levert een waardevolle bijdrage aan de pluriformiteit van het muziekaanbod in Utrecht met haar avontuurlijke en vernieuwende programmering, hetgeen de commissie in haar tussentijdse evaluatie zelf benadrukte. In een stad die zich als ‘muziekstad’ afficheert is een podium als RASA een onmisbare aanvulling op de culturele infrastructuur.
Indien RASA stopt te bestaan gaat een groot reservoir aan specifieke kennis verloren en verliest de muziekliefhebber die eens wat anders wil horen dan westers klassieke muziek en Anglo-Amerikaanse popmuziek, een eigenzinnige plek waar dat op ongedwongen wijze kan.
RASA legt zich dan ook niet bij dit advies neer.
 
Uniek
RASA neemt een unieke plek in het muzieklandschap in, niet alleen in Utrecht, maar ook in Nederland. RASA functioneert enerzijds als startpodium voor artiesten die daarna doorstromen naar festivals en andere podia. Anderzijds is RASA een podium voor genres die nergens anders in Utrecht en elders in Nederland te zien zijn. Denk hierbij aan Indiase en Iraanse klassieke muziek, muziek uit Azië, veel traditionele muziekvormen, maar ook grotere buitenlandse groepen op het gebied van bijvoorbeeld tango en salsa. Dergelijke genres zouden uit het culturele landschap van Utrecht verdwijnen met het verdwijnen van RASA.
De opmerking van de commissie dat wereldmuziek zijn plek op reguliere podia heeft verworven klopt niet. Natuurlijk vinden op ad hoc basis wel eens ‘wereldmuziekconcerten’ op andere locaties plaats. Dat zijn dan vaak concerten in de meer populaire genres, van grotere bekende namen, of als klein onderdeel van een groter festival. In RASA wordt wereldmuziek in de volle breedte getoond, het hele jaar door. Er is geen podium in Utrecht, noch in Nederland met een vergelijkbaar profiel wat betreft  diversiteit in zowel programma als publiek.

Verbindend
RASA heeft ook een verbindende rol in de samenleving. Juist door de brede en diverse programmering trekt RASA een zeer uiteenlopend publiek: van jong tot oud en uit allerlei (sub)culturen en achtergronden. Dit, in combinatie met de open sfeer en de intieme beleving, leidt tot een ongedwongen samenzijn waarbij afkomst, leeftijd of achtergrond er niet toe doet. Een verademing in deze tijden waarin de verharding van de samenleving steeds meer toeneemt.
Daarnaast werkt RASA veel samen met andere organisaties in Utrecht (en daarbuiten) en draagt met haar specifieke kennis ook bij aan de programmering van andere Utrechtse instellingen, waaronder Le Guess Who?, Dutch Harp Festival, Gaudeamus, Stadsschouwburg Utrecht, Rumor, CultFest en Moira.
Tevens heeft RASA een breed netwerk op het gebied van de jeugdprogrammering en cultuureducatie ontwikkeld, waarbij met veel middelbare scholen en instellingen als de HKU wordt samengewerkt. Daardoor kunnen kinderen en jongeren al op jonge leeftijd kennismaken met cultureel diverse voorstellingen.
 
Succesvol
RASA is springplank voor artiesten in de wereldmuziek. Dat artiesten na hun debuut in RASA deels doorstromen naar andere podia en festivals is voor RASA een succes te noemen.
Na een forse bezuiniging in 2012 is RASA er in geslaagd niet alleen de kwaliteit in de programmering overeind te houden, maar zelfs het aantal voorstellingen te verhogen door efficiënter om te gaan met geld en middelen.
Bovendien heeft RASA door een nieuwe werkwijze en het aangaan van nieuwe partnerschappen het voortbestaan van haar avontuurlijke programmering kunnen waarborgen. RASA is er hierdoor de afgelopen jaren in geslaagd een groeiend aantal trouwe doelgroepen aan zich te binden en steeds meer jongeren te bereiken.
 
Kortom, RASA is uniek, verbindend en succesvol. RASA vindt het advies niet alleen onbegrijpelijk maar legt zich er ook niet bij neer en gaat over tot actie om het voortbestaan van dit unieke podium te waarborgen.

Petitie
Via Petities.nl kunnen mensen die het net als RASA niet eens zijn met het negatief advies van de Adviescommissie Cultuurnota en ook vinden dat dit podium een unieke plek inneemt in het Nederlandse muzieklandschap een petitie ondertekenen om RASA als podium voor wereldmuziek en een ongedwongen ontmoetingsplek waar afkomst, leeftijd of achtergrond er niet toe doet te behouden. Een belangrijke functie in deze tijd waarin de verharding van de samenleving steeds meer toeneemt.

Tekenen kan via: https://petities.nl/petitions/ik-steun-rasa?locale=nl.