Vorige week is bekend gemaakt dat het college van de gemeente Utrecht het advies van de commissie Van Dockum over de verdeling van cultuursubsidies in de periode 2017-2020 volgt. Daarmee neemt de gemeente het advies over om de subsidie aan de Stichting RASA te beëindigen. Hiermee valt het doek voor RASA als uniek podium voor niet-westerse muziek.

Het college onderschrijft wel dat het van belang is om de programmering van niet-westerse muziek voor de stad te waarborgen en vindt dat wereldmuziek op alle podia een plek zou moeten krijgen. De gemeente heeft het Utrechts Muziek Overleg (het overlegorgaan van muziekpodia en -festivals in de stad) gevraagd een plan te maken voor een stedelijke programmeringsinstantie die wereldmuziek in Utrecht gaat programmeren. Daarvoor reserveert de gemeente de komende twee jaar € 100.000,- per jaar.
 
Jan Ravesteijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van RASA, vindt het advies van de cultuurcommissie nog steeds onbegrijpelijk. “Het hierboven genoemde besluit van het college repareert dit in beperkte mate. Per definitie betekent dit een aderlating voor de wereldmuziek”.
 
Niet-westerse muziek
RASA is ten dele verheugd dat de programmering van niet-westerse muziek in ieder geval niet verdwijnt uit de stad, maar vindt het wel zorgelijk dat het budget hiervoor fors minder is dan het programmabudget dat RASA tot nu toe daarvoor kon inzetten. Samen met het Utrechts Muziek Overleg wil RASA onderzoeken hoe de kennis en het netwerk van RASA optimaal ingezet kan worden om de continuïteit en kwaliteit van programmering van niet-westerse muziek en het daarbij behorende publieksbereik voor de stad te waarborgen.
 
Podium Pauwstraat
Anderzijds is RASA zeer teleurgesteld dat de gemeente de Utrechtse Vastgoed Organisatie heeft gevraagd een nieuwe bestemming voor het pand aan de Pauwstraat te vinden.
 
Jan Ravesteijn: “Het zou doodzonde zijn dat door dit besluit het mooie muziekpodium Pauwstraat zou verdwijnen. De gemeente erkent dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in het pand. Het zou enorme kapitaalvernietiging zijn als daar de komende jaren geen gebruik van wordt gemaakt.

RASA wil zich dan ook nadrukkelijk inzetten voor behoud van het podium voor cultuur en met name voor muziek. RASA gaat begin oktober in gesprek met een aantal belangrijke spelers in de cultuursector en zou graag zien dat zij een initiatiefgroep ‘Podium Pauwstraat’ oprichten die daarvoor een plan bij de gemeente indient en dit plan inbrengt op de Raadsinformatiebijeenkomst op 27 oktober.
 
RASA beschikt over een van de beste zalen van Nederland: een vlakke vloertheater, maar qua techniek geoutilleerd als een hedendaagse popzaal. Bovendien bezit het podium professionele audio- & video-opname apparatuur. Het is een intiem en laagdrempelig podium met een uitstekende akoestiek en flexibele zaal. Daarmee is het uitermate geschikt als podium voor kleinschalige, avontuurlijke muziek in de breedste zin des woords. Maar ook bijvoorbeeld voor kleinkunst en debat. Een dergelijk podium moet behouden blijven voor het Utrechtse muzikale ecosysteem, zodat de artistieke groeiketen intact blijft (waar deze voor de popmuziek ook geborgd is en blijft).