Er is een nieuwe visie en missie vastgesteld door het bestuur van Boet'n Deure. In het kort luidt die als volgt: Stichting Boet'n Deure Festival faciliteert ontmoetings- en ontwikkelplekken voor kunstenaars. The Bluegrass Halfway House in Dalerveen is de thuisbasis. Van hieruit brengen ze kunstenaars in aanraking met hun eigen mogelijkheden en talenten. In hun mensvisie gaan ze er van uit dat elk mens een kunstenaar is, die naar binnen wil keren, zich wil laten voeden, en naar buiten wil treden.

Mensen komen bij Stichting Boet'n Deure op verhaal, krijgen de gelegenheid zichzelf (opnieuw) te ontdekken, zich te ontplooien en zichzelf aan de wereld te tonen. De evenementen die Boet'n Deure organiseert zijn steeds gericht op menswording, om intimiteit te ervaren en het tot stand brengen van verbindingen tussen mensen. Ze willen met hun activiteiten de eigenwaarde van kunstenaars, inwoners in Zuidoost Drenthe e.o. en de waardering voor kunst, met name akoestische muziek vergroten. Ze willen binnen hun projecten doorgaand ontdekken en vernieuwend zijn.

De visie & missie van Boet'n Deure is gebaseerd op de wereld waar Silvia Fledderus zich graag voor inzet. Die wereld is beschreven op haar website, en die kun je hier nalezen

De activiteiten die het komende jaar worden georganiseerd onder de vlag van Boet'n Deure vinden plaats in Dalerveen. Conform hun visie geven ze prioriteit aan deze locatie boven het organiseren van activiteiten elders in de regio. Dit hangt mede samen met de beschikbaarheid van middelen (tijd, energie, geld).  Je vindt de activiteiten, waaronder diverse huisconcerten en muziekweekenden, terug in de agenda van The Bluegrass Halfway House.