Noord Kabaal wil meer pop in Leeuwarden

De algemene doelstelling van NoordKabaal is het stimuleren en aanbieden van popmuziek t.b.v. het cultuuraanbod van Leeuwarden, met in het bijzonder het ondersteunen van de programmering van zogenaamde D-podia, waarbij ook de kleine en middelgrote (buitenlands) acts de revue zouden kunnen passeren. (D-podia zijn alle podia die live popmuziek programmeren, maar niet deelnemen aan het Nederlands Popmuziek Plan; Kernpodia)

De non-profit organisatie NoordKabaal is een vrijwilligersinitiatief welke als intermediaire organisatie optreedt tussen podia, uitvoerende artiesten en subsidiaire instanties. NoordKabaal beschikt zelf niet over een budget voor structurele ondersteuning, maar verleent steun aan de programmering van D-podia, waarbij diverse subsidiebijdrages worden verstrekt door de Gemeente Leeuwarden, Café de Gloppe, Provincie Friesland, Stichting Friesland Pop en het Nationaal Popinstituut.

Binnen de organisatie zijn mensen werkzaam die hun sporen ruimschoots hebben verdiend binnen de wereld van de organisatie van popmuziek, waaronder medewerkers van Werkgroep Wolvesteeg Poppodium Het Bolwerk en café de Gloppe. Noord Kabaal is een individueele organisatie welke nauwe contacten onderhoudt met diverse boekers, de pop scene en natuurlijk muzikanten.

Een eerste stap is genomen door de krachten te bundelen met deze partijen met als doel Leeuwarden als cultureel brandpunt op de kaart te zetten. Dit heeft nu in eerste instantie geresulteerd in het neerzetten van de moddervette amerikaanse stonerockers Atomic Bitch Wax op podium de Gloppe op zaterdag 19 juli. Maar gezien de doelstelling zullen er ongetwijfeld ook folkier bands volgen. Plaats: Cafe de Gloppe Poststraat 21 www.gloppe.nl