MKB-Nederland en VNO-NCW hebben onder de noemer 'De maat is vol' een protestactie gelanceerd tegen de bestaande inningsystemen van auteurs- en naburige rechten, zoals BUMA, SENA, of Reprorecht. Ze vinden de huidige prijsstijgingen voor muziekgebruik onaanvaardbaar en willen een simpeler uitvoering, een toezichthouder en dat de bestaande wetgeving op de schop gaat.

Ook organisatoren van folkconcerten en bals met live muziek hebben te maken met deze inningen, of kunnen in de toekomst nog naheffingen krijgen. In een brief die aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie gestuurd gaat worden wordt onder andere opgeroepen om de wet aan te passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Bovendien wordt gevraagd om onafhankelijke informatie en om administratieve lasten te verminderen door de verschillende organisaties op te laten gaan in één uitvoeringsinstantie.

Organisatoren kunnen MKB-Nederland en VNO-NCW in hun protest steunen door op www.demaatisvol.nu deze brief aan de ministers te ondertekenen.