Vooralsnog wordt het thuiskopiëren op mp3-spelers en dvd-recorders niet verder aangepakt. De Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma) verloor een kort geding hierover samen met onder andere musicus Carel Kraayenhof en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Ze wilden een heffing op mp3-spelers en dvd-recorders als compensatie voor de makers van het gekopiëerde materiaal.

Norma cs maakten speciaal bezwaar tegen een Algemene Maatregel van Bestuur waarin het thuiskopiestelsel in hun ogen is 'bevroren'. Door die bevriezing komt volgens de advocaat van Norma niet de gewenste heffing op mp3-spelers en dvd-recorders ,,terwijl dat nu juist de apparaten zijn waarop het meeste beschermd materiaal wordt gekopieerd''. Op grond van de Auteurswet moet in het geval van het maken van een thuiskopie een vergoeding worden betaald, aldus raadsman mr. Christiaan Alberdingk Thijm.
Minister Hirsch Ballin wil eerst de verdeling van de auteursrechtgelden op orde hebben. De rechtbank in Den Haag, die zich over de kwestie boog, is het daarmee eens en wees de eis in kort geding af. ,,Al met al is het een teleurstellende uitspraak voor acteurs en artiesten, die hierdoor niet gecompenseerd worden voor het kopiëren van hun beschermd materiaal'', vindt de advocaat.