Nieuwe kritiek op recensies New FolkSounds

Medewerker Paul heeft lang geaarzeld of hij een bijdrage zou leveren in de discussie over het recensiebeleid van New FolkSounds. Hij reageert nu op het antwoord dat Marius Roeting, hoofredacteur NFS, gaf op de kritiek die Pieps uitte in zijn eerdere commentaar. Beide artikelen zijn verder op deze pagina te vinden.

New FolkSounds,

Misschien wat laat maar toch wil ik nog reageren op de stukken van Pieps en de reactie daarop van
Marius Roeting. Wel verbaasd over hetgeen Marius over het NFS-recensiebeleid schrijft.
Natuurlijk kan het gebeuren dat door overmacht een deel van een festival niet gerecenseerd kan worden.
De terechte kritiek van Pieps richt zich op de "vakmatigheid" waarmee NFS recenseert.
Het, slecht gerecenseerde, festival in Tilburg vormt slechts de aanleiding. Inhoudelijk stellen die recensies
echt niks voor: een opsomming van de groepen die men ziet, iets over de locatie en het aantal bezoekers
en tot volgend jaar?

Pak nou gewoon eens NewFolksounds 79, zoek de pagina's op lokatie (festivals in Leeuwarden,
Vlissingen, Zwolle, Nijmegen en Antwerpen) en probeer daar nu eens een echt inhoudelijk, muzikale
opvatting uit te destilleren. Niet dus. Een opsomming van de groepen/solisten die optreden, geneuzel over
warmte, rokers, mensen die al dan niet meeklappen enz. enz. (met als klap op de vuurpijl: "… Na een gek
Italiaans nummer als Caravan Petrol was het applaus niet te stillen...")

En dat zijn echt geen incidenten. Ik laat de manier waarop men CD's recenseert nog maar even buiten beschouwing. Misschien is het zo dat er inderdaad geen sprake is van "arrogantie" of een "monopolie-positie",
maar gebrek aan kennis en vakbekwaamheid. Dat NFS gerund wordt door pro-deo medewerkers is echt
geen excuus voor middelmatigheid (en dan druk ik me echt vriendelijk uit).

Echte Folkjournalistiek had zich al lang bezig gehouden met nieuwe ontwikkelingen, signaleert ze zelfs.
NFS hobbelt een beetje mee, ziet wat er gebeurt en doet daar maanden later inadequaat verslag van.
Het bizarre is dat Marius Roeting dat blijkbaar met me eens is getuige de passage "het is weinig relevant om verslagen te publiceren van gebeurtenissen die drie maanden of soms langer daarvoor plaatsvonden."

NFS zou eens moeten overwegen of de koers niet radicaal om moet. Laat die besprekingen gewoon achterwege
en benut die ruimte en tijd voor wat meer inhoudelijke zaken.

p.s. Zullen we afspreken dat vanaf nu, "Diabolus Del Musica" zijn/haar eigen naam in de rubriek
"van 't Front" (NFS) gebruikt?

Paul