Reactie New FolkSounds op commentaar Folkforum.nl

In april schreef Pieps een commentaar (te vinden op deze pagina zo'n 9 items lager) over het recensiebeleid van het Nederlandse folkmagazine New FolkSounds. Eind mei kwam hier een reactie op binnen van Marius Roeting, de hoofdredacteur van het betreffende folkmagazine. Door vakantie onzerzijds kan deze reactie nu pas geplaatst worden.

Beste Folkforummer's,

Hierbij de reactie van de redactie van Newfolksounds op jullie artikel "NFS laat mooie taak liggen" dat jullie
in april op jullie site publiceerden.

De in diverse items opgebouwde motivering waarom wij de plank mis slaan door auteur Pieps lijkt sluitend,
maar geeft tevens aan dat Pieps Newfolksounds waarschijnlijk nog niet zo lang -en goed- leest.
Het beleid van de redactie is signalerend en niet stigmatiserend te publiceren. Dat is ook de reden dat we wel degelijk inhoudelijk aandacht besteden aan festivals -en concerten- die hier plaatsvinden.

We willen onze lezers echter nieuwsgierig maken en stimuleren optredens te bezoeken door juist vooraf
inhoudelijk journalistiek verantwoorde artikelen te publiceren over muzikanten en groepen die acte de présence geven.
Volgens ons heeft het weinig zin om in ellenlange recitals achteraf te verklaren hoe goed of slecht een
optreden van een groep was of wie er nu wel en niet op de affiche stonden. Desondanks publiceren we zeker reacties op verstreken evenementen. De verschijningsfrequentie van ons gedrukte magazine stelt ons voor essentiële keuzes. Het is weinig relevant om verslagen te publiceren van gebeurtenissen die drie maanden
of soms langer daarvoor plaatsvonden.

De wel in aanmerking komende recensie proberen we analyserend te doen met items die Pieps juist
aanhaalt onder het kopje "Vakmatig bezien".
Wat zijn de eigenheden en eigenaardigheden van het festival?
Waarin verschilt het van de anderen en wat zijn de uitgangspunten?
Welke koers of welke visie hanteert men?
Hoe is de organisatie(graad)?
Op welk soort publiek richt men zich of wie komen er op af, etc.

In voorgaande edities van Newfolksounds had de auteur van het artikel "NFS laat mooie taak liggen" dit
kunnen ontdekken, evenals het gegeven dat we niet vies en bang zijn om de organisatoren te confronteren met onze mening. Zo werden in de 'actie-reactie' vorm edities van Dranouter en Tilburg geëvalueerd met de organisatoren van die festivals. De laatste editie van het Dranouterfestival werd bijvoorbeeld nog besproken
aan de hand van reacties en ervaring van muzikanten. Het telkens zoeken naar andere vormen -20 keer
Dranouter bespreken op één en dezelfde manier gaat ook niet in je koude kleren zitten- zal niet altijd even
geslaagd zijn. En inderdaad: van het vermelden van 'die was leuk, die had een fraai rokje aan en van die gitarist braken wel twee snaren…', nee, daar houden we inderdaad niet van.

De constatering dat we in deze festivalbespreking over het International Folkfestival Tilburg een aantal dagen hebben gemist is juist. Dat heeft niets te maken met de misplaatste, niet ter zaken doende en nauwelijks journalistiek verantwoorde opmerking als 'arrogantie van de macht' en 'monopoliepositie'.
Wie Newfolksounds kent, weet dat we een transparate organisatie zijn waarbij schrijvers met volledige naamsvermelding hun mening durven te uiten. Hier was echter sprake van pure overmacht. Ziekte op het allerlaatste moment van de medewerker van dienst en opgeroepen voor werk van een tweede. Werkend met pro Deo medewerkers is het niet altijd mogelijk om acuut vervangers te vinden.
Dan loopt een verhaal wel een anders dan gepland….
Namens de redactie van Newfolksounds Marius Roeting Hoofdredacteur.

Naschrift redactie:
Over het algemeen gaan we niet in op zo'n reactie, omdat je dan wellicht in de verleiding raakt - en ook de
indruk wekt - alsnog je gelijk te willen halen. Iedereen kan zelf beoordelen hoe het zit, na lezing van het commentaar en bovenstaande reactie.
Wel willen we een opmerking maken over de volgende zinsnede uit de reactie van Roeting:
Wie Newfolksounds kent, weet dat we een transparate organisatie zijn waarbij schrijvers met volledige naamsvermelding hun mening durven te uiten.
Wellicht meent Roeting Pieps en andere schrijvers op deze site de oren te moeten wassen vanwege het feit
dat ze enkel onder voornaam schrijven. Ons is geadviseerd i.v.m. privacy-overwegingen bij publikaties op
internet terughoudend te zijn met noemen van naam en toenaam.
Internet - dus ook onze site - is namelijk voor iedereen toegankelijk, dus ook voor stalkers en andere kwaadwillenden. Bij artikelen in een blad als New Folksounds bestaat er - anders dan bij internet - een lezersselectie door abonnementsgeld of bibliotheekbezoek.
Roeting kan van Folkforum.nl desgewenst een lijst met voor- én achternamen krijgen van onze medewerkers,
die er overigens ook allemaal geen rooie euro aan verdienen, en het evenals de New Folksounders louter uit liefde voor de muziek doen.
Overigens hecht Pieps eraan Marius Roeting alsnog te danken dat hij hem in 1986 met zijn recensies in het folkmagazine Jan Viool (de voorganger van New FolkSounds) op het spoor zette van de Italiaanse folk d.m.v. recensies van cd's van groepen als Baraban en La Ciapa Rusa. "Dat was tenminste weer eens andere koek dan al dat Keltische, Scandinavische en Vlaamse muziek uit de zeventiger jaren", aldus Pieps.