Hersenen van professionele muzikant groter

Professionele muzikanten beschikken over meer hersencellen. Dat kan te maken hebben met de gecompliceerde bewegingen van mond of vingers bij het musiceren. In een onderzoek aan de universiteit van het Duitse Jena werden professionele keyboardspelers vergeleken met niet-muzikanten en amateurs. Uit het onderzoek bleek dat de hersendelen die de motoriek, het gehoor en het zicht regelen een grotere massa hebben bij pofessionele musici.

Volgens onderzoeker Christian Gaser ziet het er naar uit dat de extra cellen door veel oefening worden ontwikkeld. . Samen met een collega van de Harvard Medical School in het Amerikaanse Boston publiceerde Gaser zijn bevindingen in het vakblad Journal of Neuroscience.

De extra cellen bevinden zich niet alleen in de gehoorregio's van het brein, maar ook in de delen van de hersenmassa die het zien en het bewegen sturen. De wetenschappers benadrukken dat het grotere aantal cellen bij professionele muzikanten niet per se betekent dat zij ook intelligenter zijn.