Geen monnik, maar vrouw schreef Olla Vogala

Het Belgische multicultureel crossover-project Olla Vogala rond Wouter Vandenabeele zal het verhaal rond de oorsprong van haar naam enigszins moeten gaan aanpassen. De oudste bekende Nederlandse zin "Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic andu thu. Wat unbidan we nu ?" (Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij. Wat wachten wij nu ?) is niet geschreven door een monnik zoals alom werd aangenomen, maar door een vrouw, of tenminste vanuit het vrouwelijk perspectief. Dat zegt mediëvist Frits van Oostrom.

Van Oostrom werkt aan een studie over de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen die in 2006 moet verschijnen. Dat gebeurt in het kader van een grootschalig project dat de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis in kaart moet brengen.

De twee ,,oud-Nederlandse'' zinnen werden in 1932 gevonden en gelden sindsdien als het symbolische begin van de Nederlandse letterkunde. Uit het onderzoek blijkt dat de sfeer, vorm en strekking van "Hebben olla vogala" op het "kharjas" lijken, een literaire traditie uit Spanje. Bij kharjas worden vrouwelijke verlangens, zoals settelen, uitgedrukt in vrouwenliederen.