Afgelopen zondag was Deux Accords Diront te gast in het Korzo theater in Den Haag. Ton Maas schrijft in De Volkskrant: ...Anne Niepold en Aline Pohl (...) bedienen zich voor hun complexe, zelfgecomponeerde muziek van de nederige trekzak. Niepold, die alle stukken voor de groep schrijft, zoekt voortdurend de grenzen op van het instrument. Daardoor komen de dames ondanks hun fenomenale vingervlugheid af en toe handen te kort, met als gevolg dat soms de kin moet worden ingezet om van register te wisselen...

Maas schrijft ook nog:

...Bovendien maakte hun optreden in het Haagse Korzotheater afgelopen zondagmiddag duidelijk dat dit duo vooral live moet worden genoten, want pas dan wordt inzichtelijk hoezeer hun muziek berust op de levendige wisselwerking tussen de dames - soms uitdagend, dan weer verzoenend en bijna liefkozend, maar altijd met volle overgave en concentratie...