gerard rinsma - it alderbeste dan mar!
Gerard Rinsma -  It alderbêste dan mar! - Marista records MCD21227

Als Friezen elkaar uitzwaaien, doen ze dat eenvoudig met “It alderbêste dan mar!”.

Gerard Rinsma, de zingende dominee uit het Friese Gorredijk heeft na z’n ontslag als predikant van de protestantse gemeente van Goutum, onder de rook van Leeuwarden, Friesland de rug toegekeerd en de frustraties en de pijn die het ontslag met zich meebracht van zich af gezongen. Het verdriet en de verontwaardiging over zijn ontslag en de ontgoocheling over de kerk klinken in veel nummers door. Het best wordt dit verwoord in De leste ear, waarin Rinsma iedereen wil waarschuwen die hem de hemel in wil prijzen. Bespaar me jullie hypocrisie, want in jullie hart zijn jullie blij, nu ik voorgoed zal zwijgen.

De teksten van Rinsma zijn, zoals een dominee betaamt, regelmatig voorzien van Bijbelse spreuken. Zo vinden we in Lazarus citaten uit het evangelie van Johannes en het boek Genesis. Ook in Op besite by Aphrodite wordt uit de boeken Exodus,  Lucas en Korintiërs geput. Is dit storend? Ik weet het niet, mij stoort het allerminst omdat Gerard Rinsma over een prettig stemgeluid beschikt. Voor de instrumentatie van het album toog hij naar het Brabantse Boxmeer, want hij wilde dat ook mensen zonder kennis van de Friese taal van het album zouden kunnen genieten. Via Mike Roelofs kwam hij in contact met BJ Baartmans die in zijn Wild Verband-studio de demo’s ter plekke van mooie, aansprekende arrangementen voorzag.

Zoals verwacht kreeg het album It alderbêste dan mar! door de arrangementen van Baartmans en de inbreng van gerenommeerde muzikanten als Mike Roelofs, Taco Jan Osinga en Piet Dijkstra  een behoorlijke americana-touch. Daarmee is het Gerard Rinsma’s beste album tot nu toe.  

Assie Aukes